Nyt fra...

33 Nyheder 11 Nyt fra...

Nyt fra Skolebestyrelsen - januar 2019

Skolebestyrelsen har haft et spændende efterår, som kulminerede med at vi havde  skoleudvalgets formandsskab på besøg til et dialogmøde.

 

Efteråret startede med at bestyrelsesmedlem Peter Kønigs børn forlod Sct. Nicolai Skole, og at Peter derfor forlod skolebestyrelsen. Heldigvis stod Stine Helgstrand klar som suppleant. Stine har været i skolebestyrelsen i fire år fra 2014-2018, og været særligt aktiv i forbindelse med fornyelsen af legepladserne. Velkommen til Stine.

 

Mødet med skoleudvalgets formandsskab var meget vellykket. Skolebestyrelsen havde forberedt en dagsorden hvor det vigtigste punkt var, at sikre skoleudvalgets formandsskab opbakning til at Sct. Nicolai kan forblive en to-sporet skole. Trods rigeligt med børn til to klasser blev der som bekendt kun oprettet en enkelt børnehaveklasse i årgang 2018/19. Dette skyldtes bl.a. at børn der søgte Sct. Nicolai Skole fra de omkringliggende skoledistrikter blev afvist. På mødet snakkede vi om skoledistrikternes udformning, og skoleudvalgets formandsskab bekræftede at de ser Sct. Nicolai som en to-sporet skole fremover.

 

Til novembermødet evaluerede vi mobilfri måned. Blandt forældre og personale har der været stor tilfredshed med forsøget. Eleverne præsenterede deres egen evaluering, som viste at eleverne generelt ikke delte de voksnes begejstring for projektet, og at tablets og pc'er i et vist omfang erstattede mobilerne i frikvartererne. Skolebestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der kigger på skolens mobilpolitk.

 

Vi har holdt møde med kontaktforældrene. Der var flot fremmøde idet samtlige klasser var repræsenteret. Emnet var kommunikation mellem skole og forældre, og vi fik præsenteret Aula, det nye system som skal afløse forældreintra og i-portalen.  

 

Derudover har skolebestyrelsen behandlet forældrehenvendelser bl.a. om mængden af hjemmearbejde og skolens håndtering af ansøgning om ekstraordinær frihed.

 

I kan læse referater fra skolebestyrelsesmøderne her https://sct-nicolai.skoleporten.dk/sp/139505/dokumenter/00721d3e-4665-4f4d-8d9c-20b1a3031d6d/.

Og husk at I altid er velkomne til at kontakte skolebestyrelsen, hvis der er noget, I ønsker at drøfte med os i skolebestyrelsen.

 

 

04-01-2019 LN