OBS! OBS! OBS!

LOGIN PÅ FORÆLDREINTRA SKIFTER TIL UNI- LOGIN d. 1/4-2019

Kære forældre
Til sommer overgår alle skoler i Køge kommune til Aula, som skal erstatte Skoleintra. Det betyder, at al kommunikation, der nu foregår over Forældreintra, kommer til at ske i det nye system/Aula.
I modsætning til Forældreintra, hvor man kan vælge mellem at bruge en lokalt oprettet kode eller et Uni-login, SKAL I bruge et Uni-login for at kunne åbne Aula.

For at sikre, at alle er klar til at logge på Aula efter sommerferien, lukker vi allerede pr. 1. april for at kunne logge på Forældreintra med lokal kode. Det betyder, at I skal sørge for at få et Uni-login i løbet af marts måned, så I stadig kan logge på Forældreintra.

Her er en vejledning til, hvordan man får et Uni-login. Det er ikke svært, men kræver, at I har jeres Nem-id ved hånden. Klik på link herunder.

Ved problemer med at oprette Uni-login: Kontakt skolesekretær Jeanette Gloor Niss på tlf. 56672900 eller skolens IT-supporter Kim Nielsen på tlf. 40310324

Se en lille film fra præmieoverrækkelsen på skolen

Sct. Nicolai Skole vinder DM i skoleudvikling

Elevdemokrati vinder DM i skoleudvikling 2017

 
Sct. Nicolai Skole i Køge vinder DM i skoleudvikling ved at give reel medindflydelse til eleverne. Sct. Nicolai Skole har udviklet en eksemplarisk model for inddragelse af eleverne i skoledagen, hvor eleverne lærer og praktiserer demokrati. Skolen løber derfor med førsteprisen på kr. 50.000 kr. uddelt på Skole og Forældres landsmøde i Nyborg den 17.november 2017. I alt blev der uddelt præmier for 100.000 kr.
 

Demokratid, som projektet hedder, involverer alle elever i planlægning, gennemførelse og evaluering af otte særlige dage på skolen. Det er en reel træning i demokratiske processer, som også betyder, at eleverne bliver bedre til at lytte, til at argumentere kvalificeret og til at håndtere konflikter konstruktivt.

Det er reel indflydelse til eleverne, som vinder DM i skoleudvikling i år. Det synes jeg er spændende. Jeg kunne godt se for mig, at eleverne i fremtiden bruger den sidste uge inden sommerferien på at planlægge næste års undervisning sammen med underviserteamet. Jeg håber vinderprojektet og alle de andre projekter vil inspirere andre til god skoleudvikling de kommende år, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen

Endvidere udtaler formand Jakob Bonde Nielsen fra Danske Skoleelever

- Jeg er super glad for at det er Sct. Nikolaj Skolen, der vinder i år. Det er enormt vigtigt at elevdemokratiet har gode vilkår på skolerne, hvilket vi også i Danske Skoleelever arbejder meget med

84 udviklingsforløb fra hele landet konkurrerede om fem hovedpriser og en publikumspris
Det er andet år i træk, der uddeles priser i DM i skoleudvikling. I år var der 84 udviklingsforløb fra hele landet, som konkurrerede om fem hovedpriser og en publikumspris. Sct. Nicolai Skole modtog 1. prisen i DM i skoleudvikling på Skole og Forældres landsmøde i Nyborg den 17. november 2017.

- Jeg er positiv overrasket over alle de udviklingsforløb, skolerne har sendt ind. Det er rigtig fedt at se, at der sker en udvikling på så mange forskellige områder. Vi hører hele tiden negative historier om hvor dårligt det står til i landets folkeskoler. Men jeg synes, at alle disse udviklingsforløb tydeligt viser, at der sker meget positiv udvikling rundt om på landets skoler, udtaler Jakob Bonde Nielsen.

Mette With Hagensen tilføjer:
- Det er et vigtigt at få de udviklingsforløb, som foregår ude på skolerne, i centrum - både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, som skolens personale og bestyrelser sætter i gang.

Se alle vinderforløb i DM i skoleudvikling

INFO: DM i skoleudvikling er en konkurrence for alle folkeskoler i Danmark
Danske Skoleelever og Skole og Forældre står bag DM i skoleudvikling. I juryen er der foruden arrangørerne repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Børne- og Kulturchefforeningen, BUPL, Skolelederforeningen og Undervisningsministeriet. Konkurrencen skal være med til at få de udviklingsprojekter, som foregår ude på skolerne, i centrum – både så andre skoler kan lade sig inspirere og for at hylde de indsatser, skolens personale sætter i gang. Hjemmesiden www.dmskoleudvikling.dk er er p.t. Danmarks største portal for udviklingsforløb i folkeskolen.

Den samlede præmiesum er på 100.000 kroner, der fordeler sig således:
1. præmie: 50.000 kr. / 2. præmie: 20.000 kr./ 3. præmie: 10.000 kr. / 4. præmie: 5.000 kr. /5. præmie: 5.000 kr./ Publikumsprisen: 10.000 kr.

Prismodtagerne i DM i skoleudvikling 2017

Vinder: Sct. Nicolai Skole, Køge Kommune

Sct. Nicolai Skole har med projektet Demokratid udviklet en eksemplarisk model for inddragelse af eleverne i arbejdet, hvor eleverne lærer og praktiserer demokratiet. De har reel indflydelse på skolens indhold og lærer i praksis, hvad det vil sige at være borgere i et demokratisk samfund med både rettigheder, muligheder og ansvar. Demokratid involverer alle elever i planlægning, gennemførelse og evaluering af otte særlige dage på skolen. Det er en reel træning i demokratiske processer, som også betyder, at eleverne gennem samtale og debat får styrket deres relationskompetencer samt deres evne til at lytte, til at argumentere kvalificeret og til at håndtere konflikter konstruktivt. Sct. Nicolai Skole har lavet en grundig beskrivelse af Demokratid, så det er ligetil for andre skoler at implementere konceptet og på den måde praktisere den demokratiske samtale, de demokratiske processer og det demokratiske fællesskab.

Se DEMOKRATID 2 - Elevrådets film til skoleåret 2017-2018

Se DEMOKRATID - Elevrådets film til skoleåret 2016-2017

Demokratid på Skemaet

 

På Sct. Nicolai er vi super stolte af vores elevråd. Det består af engagerede elever fra

3. kl. - 9. klasse, og i år går de foran i skolens udviklingsprojekt i år – Demokratid.

Demokratid er elevernes tid til at få indflydelse, medbestemmelse, lære om rettigheder, pligter og ansvar. De vælger ordstyrer, mødeleder, referent m.m. I praksis betyder det, at eleverne i alle klasser er med til at komme med forslag til aktiviteter og input til vores særlige dage i løbet af skoleåret.

Elevrådet har nedsat nogle arbejdsgrupper, som samarbejder med lærerne om disse dage, i alt 8 dage.

Læs lørdagsavisens artikel om dagen i vedhæftede link.http://www.e-pages.dk/loerdagsavisen/1031/

 

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
Ingen aktuelle nyheder

Besøgstæller

1092656