Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Find vej til skolen
 
 
Sct. Nicolai Skole var oprindeligt to skoler – Tøxens Skole og Brockmans Skole i Køge Midtby. De to skoler blev lagt sammen til én skole i 1988 med et nyt navn – Sct. Nicolai Skole.
Skolen består derfor af to afdelinger med en offentlig vej imellem: Nord og Syd.
 
Syd, Kirkestræde
Sct. Nicolai Skole Syd er der 6 klasselokaler samt samlingssal og gymnastiksal. Denne afdeling benyttes som indskolingsafdeling for 0. – 2. klassetrin.
 
Nord, H. C. Andersensgade
Sct. Nicolai Skole Nord består af 4 bygninger af forskellige perioder.
Der er klasselokaler til 3. – 9. årgang samt faglokaler til flg. fag: billedkunst, biologi, data, fysik/kemi, hjemkundskab, håndarbejde, musik, sløjd, gymnastiksale og skolebibliotek.
 
Desuden er skolens administration placeret på Nord.
 
klasselokalerne er af varierende størrelse fra 40 m2 til 70 m2.
 
Alle klasselokaler er udstyret med SmartBoard.
 
SFO – Strandgården – er placeret på Tangmosevej og består af 1 hovedbygning, Stenhuset, og en pavillon.

Elevernes skolemøbler

Alle klasselokaler er udstyret med nye skolemøbler fra 2013; Borde med hjul og kontorstole i plast. I børnehaveklasserne er der ligeledes nye møbler; høje borde og taburetter.

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolen er omgivet af veje med kørsel i begge retninger – dog ikke tung trafik.
De yngste elever, der bor på nordsiden af Ringvejen tilbydes transport om morgenen.
 
Vi har skolepatrulje ved Niels Juelsvej / Nørregade ml. kl. 7.50-8.00, 13.30-13.40 samt kl. 14.00-14.10. 
 
De to yngste årgange bliver fulgt af pædagoger til skolens SFO – Strandgården – som ligger på Tangmosevej. De øvrige elever går / kører selv til SFOen.
Vi anbefaler at gå / køre ad Quistgårdsvej og Emilievej
 
Hvis forældre til børn i 0. – 1. klasse ikke ønsker følgeordningen, men ønsker at cykle selv, skal forældrene underskrive en erklæring om, at de tager ansvaret for elevernes sikkerhed til SFO’en.